Afmelden voor een lesEĆ©nmalige afmelding kan via trainingen@kuatsu.nl. Hiermee worden alle leerkrachten bericht.

BLESSURE Indien een judoka om een bepaalde reden (bijv. blessure) voor langere tijd niet aan de lessen kan deelnemen wordt hij/zij verzocht dit te melden bij de ledenadministratie@kuatsu.nl.

Behalve activiteiten op judo-gebied organiseert de vereniging ook een aantal andere activiteiten. Een activiteit kan bedoeld zijn voor alle judoka’s of voor een bepaalde leeftijdsgroep. Deze activiteiten worden georganiseert door de Activiteiten Commissie en informatie hierover wordt aan de leden uitgereikt op de lessen of is op deze website te vinden.