Kuatsu heeft sinds 2017 het JBN Keurmerk.

Dit keurmerk is ontwikkeld en geïnitieerd door de JBN. Het doel van het keurmerk is om de
veiligheid (fysiek en sociaal) zo veel mogelijk te kunnen waarborgen. Daarnaast is het
belangrijk dat er kwaliteitsborging tijdens de les is.

Clubs met een keurmerk onderscheiden zich van de rest. Het keurmerk maakt zichtbaar aan
sporters, ouders, begeleiders en andere geïnteresseerden dat de club voldoet aan de door de
JBN opgestelde criteria van een JBN keurmerkwaardige club. Ook richting gemeenten,
provincies en andere instellingen werkt dit positief.

Om dit Keurmerk te krijgen, wordt een judoclub op een aantal punten gescreend, zoals:

  • Actueel uittreksel Kamer van Koophandel
  • Actueel beleidsplan / ondernemingsplan
  • Pestprotocol
  • Protocol tegen seksuele intimidatie
  • Vertrouwenscontactpersoon aangesteld vertrouwenspersoon@kuatsu.nl
  • Calamiteitenformulier
  • Lesrooster
  • VOG van alle leraren (VOG=Verklaring Omtrent Gedrag)
  • Foto binnenkant dojo’(s)

De voor u belangrijkste documenten die publiekelijk beschikbaar zijn, kunt u hier downloaden (pdf viewer nodig):

Pestprotocol
Protocol tegen seksuele intimidatie
Calamiteitenprotocol
Aanstellingsbeleid