Hier vind je alle informatie over het lid worden van Kuatsu.

Proeflessen

Aanmelden kan vanaf 5 jaar. Verzocht wordt vooraf contact op te nemen met ledenadministratie@kuatsu.nl of de aanwezige leerkracht om te weten voor welk lesuur jij in aanmerking komt. Voordat je besluit lid te worden, mag je vier achtereenvolgende lessen gratis volgen (het judopak en de band krijg je te leen). Proeflessen zijn ook een indicatie voor de leerkracht. Judoka mag op basis hiervan geweigerd worden. De proeflessen starten de eerste les van de maand. Besluit je lid te worden dan geldt als inschrijfdatum de datum na de vierde proefles. Graag vóór de eerste proefles het proefles formulier invullen.
Klik hier voor het proeflesformulier.

Hier vind je de lestijden

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden kan vanaf 5 jaar. Verzocht wordt vooraf contact op te nemen met ledenadministratie@kuatsu.nl of de aanwezige leerkracht om te weten voor welk lesuur jij in aanmerking komt (als je proeflessen hebt gevolgd dan is dit niet meer nodig).
Om je aan te melden als volwaardig lid bij Kuatsu moet je het inschrijfformulier online invullen. Als de inschrijving is verwerkt, krijg je hiervan een schriftelijke bevestiging met een embleem van de vereniging. Dit embleem dient te worden bevestigd op de linkerborst van de judogi (= jas van het judopak).

J.V. Kuatsu verplicht haar leden om lid te worden van Judo Bond Nederland. De aanmelding bij de JBN wordt geregeld door Kuatsu. Informatie over de JBN, de voorwaarden en tarieven zijn te vinden op www.jbn.nl/lidmaatschap. Let op: Het is niet mogelijk om het lidmaatschap van de Judo Bond Nederland op te zeggen via de site van de JBN. Dit gaat net als het lidmaatschap van de judoschool/vereniging via het uitschrijfformulier op deze site. Het JBN lid ontvangt een JBN judo paspoort. Hierin kan de voortgang (slippen en banden) worden vastgelegd, en het is ook nodig voor deelname aan (JBN) wedstrijden.

Klik hier om je aan te melden bij Kuatsu

Lokatie

De judosport wordt beoefend in de judozaal van het welzijnsgebouw “De Drie Linden” Heisprong 15 4841NA Prinsenbeek. Deze zaal wordt ook wel “Dojo” (=judo-term voor de ruimte waar judotrainingen gegeven worden) genoemd. Zie hier voor contactgegevens sportzaal.

Contributie

Elk nieuw lid is € 9,- inschrijfgeld verschuldigd.
J.V.Kuatsu biedt haar leden een aantal trainingsmogelijkheden en heft hierover een contributie in euro conform het onderstaand schema:
Leeftijdsindeling \ Per kwartaal (peildatum 31 december)
tot en met 11 jaar         € 40,00
12 tot en met 16 jaar    € 50,00
17 jaar en ouder           € 60,00

De contributie wordt één kwartaal vooruit geïnd. Alle betalingsverplichtingen gebeuren via verplichte automatisch incasso. Dit zijn o.a. contributie en wedstrijdgroep bijdrage, deelname toernooien etc.

Gedragsregels en keurmerk

De gedragsregels voor het volgen van de lessen: de judoka dient op tijd, in judokleding, in de dojo aanwezig te zijn. Op tijd is dus niet te laat en niet te vroeg. Bij te laat komen kan toegang tot de les ontzegd worden. De judoka dient niet gekleed in judopak over straat te gaan. Dit is een algemene judo gedragsregel, die Kuatsu graag naleeft. Zie ook de Gouden Regels
NB: Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. J.V. Kuatsu stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de judoka.

Verzekering

Het beoefenen van de judosport onder goede begeleiding verhoogt nauwelijks het risico op een ongeval ten opzichte van een levenswijze zonder judo. J.V. Kuatsu heeft geen collectieve ongevallenverzekering voor haar leden afgesloten.

Overig

Elk lid heeft in elk geval recht op:

  • het volgen van lessen (de lestijden)
  • het deelnemen aan band-en slip examens
  • het deelnemen aan door de Judo Bond Nederland goedgekeurde wedstrijden
  • het deelnemen aan evenementen waaraan J.V. Kuatsu deelneemt
  • deelnemen aan de jaarlijkse clubkampioenschappen

Behalve activiteiten op judo-gebied organiseert de vereniging ook een aantal andere activiteiten. Een activiteit kan bedoeld zijn voor alle judoka’s of voor een bepaalde leeftijdsgroep. Deze activiteiten worden georganiseert door de Activiteiten Commissie en informatie hierover wordt aan de leden uitgereikt op de lessen of is op deze website te vinden.