Beëindiging van het lidmaatschap van Kuatsu kan alleen geschieden vier weken voorafgaande aan het eerstvolgende kwartaal door een schriftelijke kennisgeving via het uitschrijfformulier. Indien de opzegging niet tijdig geschiedt, is men gehouden aan een contributie-betaling van het daaropvolgend kwartaal.

In het formulier dient tevens aangegeven te worden of ook het JBN lidmaatschap opgezegd moet worden. Dit is niet mogelijk via de website van de JBN.

Ga via deze link naar het uitschrijfformulier.